NIEUWE LEIDERS

Nieuwe Leiders

Wendbaarheid kun je leren

Roek Lips gaat voor zijn serie Nieuwe Leiders in gesprek met bestuurders, wetenschappers, kunstenaars, denkers en vele anderen, op zoek naar inspiratie en houvast. Een zoektocht naar zinvol leven, nieuw leiderschap en in transitie zijn.

Hij zoekt antwoord op vragen als: Hoe vinden we onze weg in een wereld die in crisis en in verwarring is? Hoe ga je om met de toegenomen onzekerheid? Er zijn nieuwe kansen, maar als we niet uitkijken worden we opgeslokt door werkdruk, dwingende systemen en de waan van de dag. Waar vinden we moed en vertrouwen om verder te gaan en hoe blijf je op koers?

Joyce spreekt met Roek over wendbaarheid.
‘Ik heb geen controle over wat er gebeurt met mijn gezicht en mijn gehoor. Ik kan daar niets aan doen.’ Joyce de Ruiter lijdt aan het zeer zeldzame Ushersyndroom, dat ervoor zorgt dat ze rond haar veertigste doof en blind zal zijn. Joyce is getrouwd, moeder van twee kinderen én succesvol ondernemer. Wat zijn de lessen die ze heeft geleerd om een zinvolle invulling te geven aan haar leven? ‘Dat ik geen slachtoffer ben van wat er met mij gebeurt.’